OBIECTIVE SI INDICATORI DE PERFORMANTA PENTRU RAPORTUL DE EVALUARE ANUAL HG 1336 din 2022

 

OBIECTIVELE SI INDICATORII DE PERFORMANTA pentru RAPORT EVALUARE AMBULANTIER

OBIECTIVELE SI INDICATORII DE PERFORMANTA pentru RAPORT EVALUARE ASISTENT FARMACIE

OBIECTIVELE SI INDICATORII DE PERFORMANTA pentru RAPORT EVALUARE ASISTENT MEDICAL

OBIECTIVELE SI INDICATORII DE PERFORMANTA pentru RAPORT EVALUARE FARMACIST

OBIECTIVELE SI INDICATORII DE PERFORMANTA pentru RAPORT EVALUARE ORU

OBIECTIVELE SI INDICATORII DE PERFORMANTA pentru RAPORT EVALUARE PERSIONAL DE CONDUCERE

OBIECTIVELE SI INDICATORII DE PERFORMANTA pentru RAPORT EVALUARE PERSONAL DE EXECUTIE