Declaratie asistent sef – Chirea D.

Declaratie asistent sef Iancu-inl.

Declarlatie director medical 2015-inl.

Declaratie director medical-Stan

declaratie menager general 2015

declaratie director medical 2015

declaratie director tehnic 2015

declaratie dir. economic 2015

dedeclarasi asisitent sef 2015

declaratie Manea Marius 2014

declaratie Constantin Cristina 2014

declaratie Chirita Alexandru 2014

declaratie Iancu Floarea 2014

declaratie Iancu Vasilica 2014

declaratie avere as. sef 2016

declaratie avere dir. economic 2016

declaratie avere dir. medical 2016

declaratie avere dir. tehnic 2016

declaratie avere manager 2016

declaratie interese as. sef 2016

declaratie interese dir. economic 2016

declaratie interese dir. tehnic 2016

declaratie interese manager 2016

declaratie interse dir. medical 2016

Chirea – declaratie de avere si interese 2017

Chirita – declaratie de avere si interese 2017

Iancu – declaratie de avere si interese 2017

Manea – declaratie de avere si interese 2017

Stan – declaratie de avere si interese 2017

Declaratie avere Dumitru Catalin – dir. ec 2017

Declaratie interese Dumitru Catalin – dir. ec 2017

Declaratie de avere si de interese – director medical 2018

Declaratie de avere si de interese – director economic 2018

Declaratie de avere si de interese – asistent medical sef 2018

Declaratie de avere si de interese – manager general 2018

Declaratie de avere si de interese – director tehnic 2018

Decl. avere directoir tehnic Chirita Alexandru 2019

Decl. interese director tehnic Chirita Alexandru 2019

Decl. interese Director tehnic Alexandru Dragos 2019

Decl. avere Director tehnic Alexandru Dragos 2019

declaratie avere Chirea Daniel 2019

declaratie avere Dumitru Catalin 2019

declaratie avere Manea Marius 2019

declaratie avere Stan Aurelia 2019

declaratie interese Chirea Daniel 2019

declaratie interese Dumitru Catalin 2019

declaratie interese Manea Marius 2019

declaratie interese Stan Aurelia 2019